ظروف بامبو و سنگی

( نتایج 161 تا 200 از کل 488 نتیجه)
اردورخوری 3 خانه بامبوم مدل Aranginiاردورخوری 3 خانه بامبوم مدل Arangini
55,000 تومان
ظرف زیتون 22 سانتی بامبوم مدل Luizظرف زیتون 22 سانتی بامبوم مدل Luiz
23,000 تومان
اردور خوری بامبوم مدل Pitiاردور خوری بامبوم مدل Piti
36,000 تومان
ظرف سرو بامبوم مدل Dorelظرف سرو بامبوم مدل Dorel
49,000 تومان
سینی سرو مستطیل بامبوم مدل Rafaelسینی سرو مستطیل بامبوم مدل Rafael
62,000 تومان
پیاله بامبوم مدل Trigoپیاله بامبوم مدل Trigo
19,000 تومان
ظرف سرو 3 خانه بامبوم 2633ظرف سرو 3 خانه بامبوم 2633
29,000 تومان
43,000 تومان
-32%
تخفیف:
14,000 تومان
کاسه گرد بامبوم 2566کاسه گرد بامبوم 2566
17,000 تومان
زیر قابلمه بامبوم 2563زیر قابلمه بامبوم 2563
12,000 تومان
ظرف سرو 5 خانه گرد بامبوم 2627ظرف سرو 5 خانه گرد بامبوم 2627
47,000 تومان
اردو نیم دایره 5 خانه بامبوم 2585اردو نیم دایره 5 خانه بامبوم 2585
34,000 تومان
بشقاب سرو غذا با سه محفظه بامبوم مدل Darlinبشقاب سرو غذا با سه محفظه بامبوم مدل Darlin
55,000 تومان
ظرف اردور 7 خانه بامبوم کد 2453ظرف اردور 7 خانه بامبوم کد 2453
84,000 تومان
 جاادویه ای بامبوم کد B2467 جاادویه ای بامبوم کد B2467
27,000 تومان
اردورخوری 5 خانه بامبوم مدل Ganberiاردورخوری 5 خانه بامبوم مدل Ganberi
28,000 تومان
ظرف زیتون 30 سانتی بامبوم مدل Luizظرف زیتون 30 سانتی بامبوم مدل Luiz
29,000 تومان
ظرف قایقی 24 سانتی بامبوم مدل Calienteظرف قایقی 24 سانتی بامبوم مدل Caliente
45,000 تومان
ظرف قایقی 15 سانتی بامبوم مدل Calienteظرف قایقی 15 سانتی بامبوم مدل Caliente
19,000 تومان
کاسه شش عددی بامبوم مدل Basilکاسه شش عددی بامبوم مدل Basil
109,000 تومان
بشقاب سرو غذا با دو محفظه اردور بامبوم مدل Marlinبشقاب سرو غذا با دو محفظه اردور بامبوم مدل Marlin
51,000 تومان
سینی سرو بامبوم مدل AMOR AMOR B2464سینی سرو بامبوم مدل AMOR AMOR B2464
40,000 تومان
سینی بامبوم مدل FAVORITTE B2414 سایز بزرگسینی بامبوم مدل FAVORITTE B2414 سایز بزرگ
73,000 تومان
کفگیر بامبوم مدل Kuril B2327کفگیر بامبوم مدل Kuril B2327
16,000 تومان
کفگیر بامبوم مدل Lasagna BULA01کفگیر بامبوم مدل Lasagna BULA01
15,000 تومان
تخته گوشت بامبوم مدل Talau Kucuk
24,000 تومان
سینی سرو گردان بامبوم مدل Fiesta B2398سینی سرو گردان بامبوم مدل Fiesta B2398
170,000 تومان
تخته گوشت بامبوم مدل Costa B2108 سایز متوسطتخته گوشت بامبوم مدل Costa B2108 سایز متوسط
26,000 تومان
ظرف کیک بامبوم مدل Almendro B2263ظرف کیک بامبوم مدل Almendro B2263
47,000 تومان
سینی بامبوم مدل Re B2296سینی بامبوم مدل Re B2296
41,000 تومان
وردنه بامبوم مدل Cotti B2419وردنه بامبوم مدل Cotti B2419
39,000 تومان
تخته گوشت گرد بامبوم مدل Errica B2256تخته گوشت گرد بامبوم مدل Errica B2256
55,000 تومان
سینی سرو بامبوم مدل Macchiato BTU001سینی سرو بامبوم مدل Macchiato BTU001
43,000 تومان
زیر قاشقی کنار گاز بامبوم مدل Sponi B2273زیر قاشقی کنار گاز بامبوم مدل Sponi B2273
47,000 تومان
پاسماوری بامبوم مدل Olla B2278پاسماوری بامبوم مدل Olla B2278
22,000 تومان
تخته گوشت بامبوم مدل Rula B2307تخته گوشت بامبوم مدل Rula B2307
46,000 تومان
تخته گوشت متوسط بامبوم مدل Toscanaتخته گوشت متوسط بامبوم مدل Toscana
31,000 تومان
کفگیر بامبوم مدل Victor BUVC1کفگیر بامبوم مدل Victor BUVC1
16,000 تومان
بشقاب سرو بامبوم مدل Billy B2377بشقاب سرو بامبوم مدل Billy B2377
17,000 تومان
جا ادویه بامبوم مدل B2417جا ادویه بامبوم مدل B2417
39,000 تومان
سینی بامبوم مدل Modor B2298سینی بامبوم مدل Modor B2298
63,000 تومان
صفحه 5 از 13